KrF tar eldre på alvor


Nyheter – Kristelig Folkeparti
KrF tar pensjonistene alvor ved at vi for andre år rad har fått gjennomslag for økt minstepensjon for enslige minstepensjonister. Nå er minstepensjonen gått opp med 8000 kr. Etter forhandlinger med regjeringspartiene har KrF fått tydelige gjennomslag i eldrepolitikken og særlig arbeids- og sosialområdet.


Derfor bør du stemme KrF – Kristelig Folkeparti
KrF er partiet som setter barna først fordi en god barndom varer hele livet. Vi vil kjempe for en verdig alderdom for at du skal kunne leve livet hele livet. Vi vil la frivilligheten blomstre og la alle få bli med laget. Og vi tar klimautfordringene alvor og vil at det skal lønne seg å velge grønt. Er du enig med oss? Da må du stemme KrF 9. september!


Kristelig Folkeparti – krf.no
– De eldre har vært med å bygge dette landet og fortjener vår respekt. Dette er en gruppe som ofte kan falle utenfor eller ikke få møtt sine behov, og det ønsker vi nå å sette økt fokus på. Eldreomsorg er viktig for KrF, og vi tar denne gruppen alvor. Dette er en stor seier og glede for oss å ha fått plass et eget …


Regjeringen må ta flom- og rasutfordringene alvor
Regjeringen må ta flom- og rasutfordringene alvor Klimaendringene skjer nå og som samfunn må vi tilpasse oss den nye situasjonen vi lever i. Her i Norge vil det si at vi må tilpasse oss utfordringene et klima med varmere, våtere og villere vær bringer med seg.


Kristelig Folkeparti – krf.no
Det skal både være et sted å henvende seg hvis skolen ikke tar mobbing alvor, men også jobbe forebyggende sammen med skolen for å forhindre mobbing. KrF har innført lærernorm om maks 15 elever per lærer i 1. – 4. trinn og maks 20 elever per lærer i 5. – 10. trinn; fått plass mobbeombud i alle fylker


Skoleoppgave Om KrF – Kristelig Folkeparti
Null mobbing! Et mobbeombud i alle fylker, som alle kan ta kontakt med og få hjelp av. Barn skal bli tatt alvor. Du skal få være med å bestemme det som angår deg. Friskoler – familier som ønsker at barna skal gå friskoler, skal få velge det. Familie. KrF blir ofte kalt familiepartiet.


PDF Hamar KrF
KrF tar alvor det forvalteransvaret vi har for naturens ressurser. I alt som vedtas skal miljøperspektivet være med i vurderingen. I dette programmet finner du våre løsninger for at Hamar skal være et slikt sted. Hamar KrF vil arbeide for en kommune som legger til rette for deltakelse og tilhørighet for alle kommunens innbyggere.


Politikk – Kristelig Folkeparti
Vi ser at det i noen områder kan bli mye for mye. Det tar vi alvor, og det mener vi lokale myndigheter må være oppmerksomme når lokale investeringer planlegges. 2. Vi står ved de løftene vi har gitt i Nasjonal transportplan. Prosjektene som vi har lovet velgerne, er vi innstilt å gjennomføre.


KrF tar pensjonistane alvor – Firda
LesarbrevKrF tar pensjonistane alvor.Det har vi vist når vi i dei to siste åra har fått gjennomslag for å auke pensjonen minstepensjonistar, til saman har vi fått til ein auke 8 000 kroner for einslege og 1 000 kroner for gifte og sambuande pensjonistar.


Posisjonen i Molde; Høyre, KrF, Venstre og Ap nekter å ta …
Posisjonen i Molde; Høyre, KrF, Venstre og Ap nekter å ta krisen i eldreomsorgen alvor «For Høyre, KrF, Venstre og AP synes sjøfronten å være viktigere enn en tilfredsstillende …
Autel TPMS sensor