Häktespersonal målade intagnas ägg – får kritik av JO


Häktespersonal i Göteborg får Kritik | GP
Häktespersonal målade intagnas äggfår kritik av JO Göteborg Personal på häktet i Göteborg ville lätta upp stämningen inför jul. Därför målades frukostäggen med smileys …


Personalens målade ägg får JOkritik | Publikt
Justitieombudsmannen, JO, ger häktet i Göteborg kritik efter att personalen målat bilder på ägg som serverats till intagna. Enligt anmälan har det handlat om nidbilder och karikatyrer av mörkhyade personer, vilket Kriminalvården tillbakavisar.


Häktespersonal anmäls för nidbilder på ägg | Publikt
Den intagne mannen skriver i en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, att intagna vid ett par tillfällen har fått ta emot ägg som har målats med tuschpenna. Motiven ska bland annat ha varit smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade, enligt anmälan som kom in strax före jul.


“Häktade och intagna måste få hjälp att sköta sina …
“Häktade och intagna måste få hjälp att sköta sina praktiska liv … Den som har restriktioner får, förutom med häktespersonalen, … Vi ska inte förringa eller släta över brott och ­kriminalitet och att det får konsekvenser i form av ett straff.


Vad gör de intagna på dagarna?
Vad de intagna gör på dagarna i en anstalt är en fråga som ofta ställs av allmänheten. Sysselsättningen på en anstalt är varierande beroende på anstaltens storlek, säkerhetsnivå och inriktning.


MAGDA GAD: Det upprör mig mest med avslöjandet om S …
I Iran finns totalt hänsynslösa smugglare som lovar att ta afghaner till Turkiet trots att de vet att det inte går på grund av den hårda gränspolisen, och när afghanerna upptäcker det låser smugglarna in dem och säger att de inte får åka tillbaka till Afghanistan om de inte betalar dem tiotusentals kronor.


Inga problem för människor att leva utan att äta ägg
Om ni inte vill vara drevet bakom hönornas lidande så välj bort ägg från er kost – det är inga problem för människan att leva gott utan ägg. Alla liv är värdefulla! Liza Blomfagra


PDF Migration och meningsskapande – Göteborgs universitet
Migration och meningsskapande Hailemariam Consulting (HmC) Studie- och yrkesvägledning Handledning Coachning Göteborgs Universitet, November 2016


Sorglig jakt på makt och status | Aftonbladet
Nyligen beklagade sig en karriärsugen bekant över nittiotalisternas avsaknad av driv. Så här lät det: De är lata, saknar ambitioner och jobbar inte över tillräckligt ofta. Om detta har jag …


PDF som handlägger ärenden enligt miljöbalken
måste få möjlighet att ta del av beslutsun-derlaget. Krav på kommunicering gäller det material som tillförts ärendet av någon annan än den beslutet riktas mot. Däremot är det inte lämpligt att kommunicera själva förslaget till beslut. iNspektioN. En inspektionsrapport ska vara kort, tydlig . och kan gärna kompletteras med bilder.