Etatsdirektøren ville ikke ha smittevernoverlegen i kriseledelsen: – Arbeidsdelingen var fornuftig


Etatsdirektøren ville ikke ha smittevernoverlegen i
Etatsdirektøren ville ikke ha smittevernoverlegen i kriseledelsen: – Arbeidsdelingen var fornuftig – Det å møte kriseledelsen på Skype hver eneste dag og få en halvtimes dialog er godt nok, sier etatsdirektør Brita Øygard.


Senterpartiet sentraliserer Vestland
Fylka hadde dårleg råd og mykje gjeld frå før, men samanslåinga gjer ikkje situasjonen betre. Det var fylkesordførarane Jenny Følling frå Senterpartiet og Anne Gine Hestetun frå Arbeidarpartiet som stod i spissen for å legge ned høvesvis Sogn og Fjordane og Hordaland.
Launch Diagnostic Tool