– Auksjonsprisen var lavere enn vi forventet


Auksjonsprisen var lavere enn vi forventet
Samtidig legger Vinter til at han hadde regnet med høyere bud i auksjonen enn det fasiten viser. – Auksjonsprisen var lavere enn vi forventet. Vi ser at gjennomsnittsprisen per tonn betalt var 217 millioner kroner, eller 170 millioner kroner for en standard lisens på 780 tonn.


Lavere CCS-kostnader enn forventet
Shell skriver i en pressemelding at de ved sitt sitt karbonfangstanlegg ‘Quest’ i Alberta, Canada, har fanget og lagret fem millioner tonn CO2, til betydelig lavere kostnad enn forventet. Det vil det norske Northern Lights-prosjektet nyte godt av. Fem millioner tonn CO2 tilsvarer det årlige utslippet fra omkring 1,25 millioner biler.


Smittetallene i Afrika er lavere enn forventet – NRK Urix …
Den gjennomsnittlige befolkningstettheten er lavere enn i delene av verden hvor koronaviruset herjer som verst. I Afrika bor det gjennomsnittlig 42,5 innbyggere per km².


Teknisk beregningsutvalg tror prisveksten i år blir lavere
TBU justerer ned prisveksten fra 1,5 prosent til 1,2 prosent. Men det er mye usikkerhet i økonomien.


Sjeføkonomer tror nedturen i norsk økonomi blir mindre …
Norsk økonomi tar seg noe opp etter nedstengningen i mars viser de siste prognosene til SSB. Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea sier oppgangen kommer raskere enn hva man hadde forventet på forhånd.


Bedre avfallssortering gjør at Kruse Smith kutter utslipp …
Utslippene, målt i absolutte tall, var 40 prosent lavere i 2019 enn de var i 2013. – Nedgangen i vårt klimaavtrykk fra 2018 til 2019 er overraskende stort. Den enkeltfaktoren som bidrar mest til et redusert klimaavtrykk fra 2018 er at vi har en vesentlig forbedring i avfallssorteringsgraden i prosjektene.


Vi har aldri sett lavere målinger enn nå | Finansavisen
I helgen var det et klart omslag i nordmenns forventninger til hvordan coronasmitten i Norge blir fremover. Selv om flertallet fortsatt tror på økt antall coronasmittede i Norge, er det betydelig færre siste tre dager som forventer økning. – Vi har aldri sett lavere målinger enn nå, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion. Færre mistenker …


Bolig, Boligpriser | Boligprisene stiger
Boligprisene i Norge er nå 1,2 prosent høyere enn de var for ett år … – Fallet i omsetningsvolum er lavere enn vi forventet før … er at volumet falt langt mindre enn hva vi forventet.


Forventet levealder i Norge – FHI
Forventet levealder er bestemt av dødeligheten ved alle aldre. Når levealderen tidlig på 1900-tallet var så mye lavere enn i dag, skyldes det i særlig grad høyere spedbarnsdødelighet. I Norge i dag skjer de aller fleste dødsfall i høyere alder, og det er dødeligheten i eldre aldersgrupper som nå er avgjørende for forventet levealder.


Fortsatt store forskjeller i levealder i Oslo – SSB
På starten av 2000-tallet var det særlig lav levealder blant kvinner i Gamle Oslo, med 77,6 år. I løpet av 2000-tallet økte imidlertid deres levealder med 4,7 år, til 82,3 år. I 2008-2011 var det derfor hele fem andre bydeler hvor kvinner hadde lavere forventet levealder enn i Gamle Oslo.
code reader